Ayu Gusfanz: pint sized terror delivers War March by Andy James 2016


Ayu Gusfanz: pint sized terror delivers War March by Andy James 2016

Live at Park Entertainment 23 kuta,Bali ,Farabi Music forum 03-Des-2016
https://www.facebook.com/AyuGusfanzID/
cp:085237378174

Ayu Gusfanz Live cover War March by Andy james (Park Entertainment 23 Kuta,Bali)