Posts

Miki Misawa: Coma Countess 2017.03.17 @ Kichijoji Crescendo, Tokyo

Sally: Lipstick 2017.04.22 @ Kichijoji Crescendo, Tokyo

Hiroka Takeda, Ruri: Zettai Club Sugamo SHISHIO, Tokyo and Kichijoji CRESCENDO, Tokyo