Iree, Choi Hyun Jung: Rolling Quartz Shape of you


*** Rolling Quartz 롤링쿼츠 *** We hope you guys enjoy a cover of it !!!

Shape of you - Ed Sheeran by Rolling Quartz 롤링쿼츠 #KRock #GirlBand

Comments