Posts

Dominyka Mauliūtė: Thelonious Monk - Straight, No Chaser (guitar cover)

Dominyka Mauliūtė: Thelonious Monk - Straight, No Chaser (guitar cover)

Dominyka Mauliūtė: D-Natural Blues (Wes Montgomery)

Dominyka Mauliūtė: Wes Montgomery, Thelonious Monk

Dominyka Mauliūtė: Wes Montgomery - Windy

Dominyka Mauliūtė: George Benson - The Sweet Alice Blues (guitar cover)

Dominyka Mauliūtė: Wes Montgomery - D-natural blues