Posts

Hanseul Lee: Ryokuoushoku Shakai - Zutto Zutto Zutto bass cover

Hanseul Lee: Jamiroquai - Runaway bass cover

Hanseul Lee: μ΄ν•œμŠ¬ MTD Kingston Saratoga Deluxe 4 Bass Demo

Hanseul Lee: μ΄ν•œμŠ¬ MTD 535-24 US Custom Bass Demo 'Nikki’s Groove'