Posts

Miki Kato: Sugar and Fog - two original live performances

Miki Kato, Yuki Yagimi: ripping it up in rehearsal

Miki Kato, Miyuki Yagi: Ijime Dame Zettai Babymetal

Miki Kato: Brainstorming/Sugar and Fog - live performances from new CD

Miki Kato, Sanae Kitano, Miyuki Yagi: Live Kyoto,Japan 2015

Miki Kato: I gave a demo played by Hughes & Kettner booth!

Miki Kato: fender USA, Audio-Technica booth - Japan Musica Fair 2014

Miki Kato: A Part of Original Song 2014/8/3

Miki Kato: Trilogy Suite Op: 5 V. Hot For Teacher

Miki Kato: ZAP and Roundabout

Miki Kato: Frame By Frame and 21st Century Schizoid Man!!!

Miki Kato: Sevens - Guthrie Govan cover

Miki Kato: Respect - Jennifer Batten

Miki Kato: Cliffs of Dover (Eric Johnson)

Miki Kato, Miyuki Yagi: Waves and Technical Difficulties Kyoto 2012