Posts

YiYi: The main melody of the popular electric guitar song "Cherry Cigarette"

YiYi: Cherry Cigarettes solo

YiYi: Joe Satriani《If I Could Fly》

YiYi: Jay Chou's "Xingqing"

YiYi: "My Tears Are Fragmented

YiYi: Orchid in the Empty Valley

YiYi: Full version cover of Mateus Asato's "Kyoto Jam"

YiYi: "Kyoto Jam" while blindfolded

YiYi: Taylor Swift's "Love Story"

YiYi: 2023 Ibanez Flying Fingers Guitar Competition—Chen Yiyi

YiYi, YiYa: Polyphia《Crush》

YiYi: The Heart Is Too Soft

YiYi: Eric Johnson's "SRV"

YiYi: Saxophone Kobayashi Kaori "Kira-Kira" electric guitar performance

YiYi: SRV《Lenny》

YiYi: At The Place Where You Call

YiYi: Alex Hutchings "Feeling fine"

YiYi: Emotive Ballad

YiYi: Emotive Ballad

YiYi: Only You Are the Green Mountain