Posts

Sakura Yoshida, Mayto: HAGANE - BlackCult

Sakura Yoshida, Mayto: HAGANE 1st Full Album [Code;9021] TOUR 2022

Sakura Yoshida: Sonic Adventure ~Medley~

Sakura Yoshida: Van Halen ~ Medley

Sakura Yoshida: Impellitteri / Rat Race

Sakura Yoshida: ZanTetsuKen + Daisuke Kurosawa - BLACK ALBUM 4

Sakura Yoshida: BLACK ALBUM 4 - 4th solo album by guitarist of popular music games!

Sakura Yoshida: Name of Life - Ghibli

Sakura Yoshida,Mayto: HAGANE plays Marshall!

Sakura Yoshida: HAGANE SuperVillan

Sakura Yoshida, Mayto: HAGANE - SiN-罪 (Official Live Video)

Sakura Yoshida: Gary Moore / Dirty fingers

Sakura Yoshida, Mayto: HAGANE SoulBeats + Labradorite + WintrySky

Sakura Yoshida, Mayto: HAGANE Oneman Live Digest

Sakura Yoshida: BABYMETAL / Ijime, Dame, Zettai by HAGANE

Sakura Yoshida: Impellitteri / 17th Chicken Pickin

Sakura Yoshida: DragonForce / Give Me The Night

Sakura Yoshida, Mayto: HAGANE - WintrySky

Sakura Yoshida: Gimme chocolate !

Sakura Yoshida: Impellitteri / Venom