Hedvika Švendová: Ciaccona by Partita no.2 BWV 1004 and Rossiniana no.6
M. Giuliani - Hedvika Švendová, Rossiniana no.6 Guitar festival Mikulov 2014


Ciaccona by Partita no.2 BWV 1004 J. S. Bach - Hedvika Švendová