Saki, Yashiro, Miyazawa, Kei, Sakura Ayumi: World Guitar Girls Collection 2019SAKI (Mary's Blood) YASHIRO Miyazawa Kei (LoVendoЯ) SAKURA AYUMI (BRIDEAR) Bass AZU Keyboard AYANO Drums Murata Tamura

World Guitar Girls Collection 2019


17:45 / ST 18:30
■ Venue: CLUB CITTA 'KAWASAKI ■ Performers [Classic Rock Jam 2017] Keiko Terada (SHOW-YA) / Diamond Tsukai Yukai / Luke Tsuji (CANTA) / Yuji Yamamoto (BOWWOW) / Hideka Sakamoto Three (ex.ANTHEM) / Mitsuo Takeuchi (ex.DTR) / Pete Klassen (silex) / EYE (Mary's Blood) / SAKI (Mary's Blood) / KAZ (SADS) / PANTHER (ex.SEX MACHINEGUNS) / Yoshito Onda (ex.JUDY AND MARY) / Kota Igarashi (ex.JUDY AND MARY) / SHUSE (La'cryma Christi) / Shotaro Manzono (ex.BOWWOW) / Eiji Manzono (ex.BOWWOW) / Akira Ishiguro [World Guitar Girls Collection] SAKI (Mary's Blood) / YUI (CYNTIA) / Satoshi Miyazawa (LoVendoЯ) / Li-sa-X / YASHIRO / AYUMI / Chizuru Segawa / Naoko Yamada (ex.NORMA JEAN) / Miki Tsunoda (SHOW-YA) / Miki Nakamura (SHOW-YA) [Special Performance Page] https://clubcitta.co.jp/001/crj-wggc/

『WORLD GUITAR GIRLS COLLECTION vol.0』 ダイジェスト映像SAKI YAONスペシャルバンド / BURN (NAONのYAON2019)

Comments