Yui: Top 30 featured Japanese guitar players on shreddelicious.com 1. Yui (46)
 2. Yuri Isobe (36)
 3. Saki (34)
 4. Yuki (28)
 5. Rie a.k.a. Suzaku (25)
 6. Sakura (24)
 7. Toki (23)
 8. Miyako Watanabe (22)
 9. Oni (18)
 10. Ririka (18)
 11. Sagara (18)
 12. Yoshi (18)
 13. Mina Taicho (17)
 14. Sawa (16)
 15. Jikki (13)
 16. Kanami (13)
 17. Miki Kato (13)
 18. Miku (13)
 19. Sanae Kitano (13)
 20. Tomo-Zo (13)
 21. Li-sa-X (12)
 22. Momo (12)
 23. Kumi Adachi (11)
 24. Marin Miyazawa (11)
 25. Misa (11)
 26. Ruru Mitsuru (11)
 27. Yuki Uozumi (11)
 28. Lisa13 (10)
 29. Min (10)
 30. Miyako Uno (10)