Anna Zernaeva: Asturias Leyenda Isaac Albeniz - played at age 15 from Donetsk
Anna 15 years Zernaeva g Donetsk
LINKS TO NOTES ====== Favorite arrangements http://verhov.ucoz.ru/photo/noty_taby/23
Note archive Andrei Nosov http://www.gitaranosov.ru/HTML/biblio .. .

Anna Zernaeva: Asturias Leyenda Isaac Albeniz - played at age 15