Polina Sedova: Distance - live perfromanceGuitar - Konstantin Sedov
Guitar - Polina Sedova
Bass - Alex Zavolokin
Key - Evgenija Prokhorova
Drums - Victor Kukormin
Composer - Polina Sedova

Polina Sedova - Distance