Cynthia Maalouf: Fender Elite Thinline Telecaster or Fender American Pro Telecaster?Which Telecaster sound do you like more ? The Fender Elite Thinline (Blue) or the Fender American Pro (Black) ?
I used the neck pickup for both

Fender Elite Thinline Telecaster or Fender American Pro Telecaster?

Comments