Nadja Kossinskaja, Shelyazhenko Oksana, Yuliya Lonskaya: with Dimitri Illarionov perform Tico Tico FortissimoNadja Kossinskaja, Shelyazhenko Oksana, Yuliya Lonskaya: with Dimitri Illarionov perform Tico Tico Fortissimo

Quarteto 4-Tíssimo
Dimitri Illarionov (russo), Nadja Kossinskaja e Shelyazhenko Oksana (ucranianas) e Yuliya Lonskaya (bielorrusa)

Tico Tico Fortissimo- Guitar Quartet

Comments