EITA: Time is Now - Brain Trial SampleEITA maxi single [Time is Now / Brain Trial] EITA (Solo) [Time is Now] [Brain Trial] Sample 2019.1.13 released Music: EITA ------- EITA Maxi Single [Time is Now / Brain Trial] 01.Time is Now (Instrumental) 02.Brain Trial 03.Akisakura -Cosmos- 04.What To Do ------- Vocal.Chorus.Guitar.Piano.Keybords: EITA Bass: Tsuyoshi Onishi Dr: Hatsumi EITA Website
https://eita-web.com/

EITA [Time is Now] [Brain Trial] SampleEITA [ Sunshine ]Sample


Comments